Prvá káva, ktorá prináša zdravie. Káva, s ktorou sa dopracujete k vysokým zárobkom.

KÁVA JE DRUHÝ NAJOBCHODOVANEJŠÍ PRODUKT NA SVETE. MÁTE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ ČASŤ Z TOHTO OBRATU PRE SEBA.

BOHATSTVO NA DLANI

" Váš plynúci čas vedie k bohatstvu alebo k chudobe. "

" To prvé čo ľudia môžu urobiť pre zvýšenie ich majetku je založiť biznis na čiastočný úväzok." Robert T. Kiyosaki

Finančná inteligencia

 

Či už chceme alebo nie, svet sa točí okolo peňazí... alebo povedané lepšie: svet sa točí s pomocou peňazí. Peniaze totiž predstavujú niečo ako krv toho, čo konáme, životodarný prameň energie. Ak je dostatok peňazí, môžeme zrealizovať čokoľvek - dobré, aj zlé veci, rozumné, aj bláznivé. Peniaze sami o sebe nezaručia, že veci, ktoré robíme sú dobré, prospešné alebo správne. Na druhej strane je ale takmer isté, že bez peňazí toho nakoniec veľa nedokážeme. Aj tu výnimka potvrdzuje pravidlo, lenže práve preto je výnimkou.

Vidíme to aj v skautingu: Ak si odmyslíme financie z dotácií, možno si povieme, že by sme to v pohode zvládli aj bez nich... Budeme to robiť o niečo skromnejšie, lacnejšie, nebudeme preplácať cestovné vodcom a organizátorom na tábory, budeme sa skladať na školenia..., ale zakrátko zistíme, že sme zase pri financiách: budeme musieť možno zdvihnúť členské, časť vodcov sa dostane mimo, pretože si budú musieť zarobiť na to, či na ono a nebudú mať na skauting a s ním spojené výdavky ani čas, ani prostriedky..., drahšie kurzy si bude môcť dovoliť menej ľudí... a zase zistíme, že peniaze tu sú. Nech sa jedná o akúkoľvek, aj tú najušľachtilejšiu aktivitu, v pozadí vždy sú peniaze. Sú tam. Je to jednoducho tak...

Keď budeme veľkí, bude otázka peňazí našim každodenným problémom a budeme ju musieť riešiť.

V tomto smere je zvláštne, že sa na to nijak strašne nepripravujeme... zaujímavé, že ? Nikto nás neučí v škole zákonom fungovania sveta peňazí, neučíme sa ako s nimi hospodáriť, akú stratégiu voliť na to, aby sme dokázali peniaze optimálne využívať...

Preto teraz urobíme niečo pre to, aby sme sa naučili aspoň základy fungovania sveta peňazí...

Základný pojem č. 1: PRÍJEM A VÝDAJ

Základom našich finančných záležitostí sú PRÍJMY a VÝDAVKY. To je vec, ktorej určite výborne rozumieme.

.   PRÍJEM - to sú peniaze, ktoré k nám prídu, nejako ich získame.

.   VÝDAJ - to sú naopak peniaze, ktoré minieme, prídeme o ne.

Treba k tomu niečo dodať ? Hádam nie... Peniaze ale nepadajú z neba a ani sa neprepadávajú pod zem. To, koľko peňazí príde a koľko ich odíde, závisí od ďalšej veci. Poďme teda k druhému základnému pojmu, ktorý s týmto prvým úzko súvisí: 

Základný pojem č. 2: AKTÍVA A PASÍVA

Toto už je zložitejšie. Len tak pre ilustráciu: skúste povedať, čo považujete vo svojom živote z hľadiska financií za aktíva a čo za pasíva?

Odpoveď je jednoduchá:

.   AKTÍVA - to je všetko to, čo Vám peniaze prináša.

.   PASÍVA - sem patrí zase všetko to, čo Vás o peniaze oberá a vyťahuje Vám ich z peňaženky.

Chcete príklad? Dobre:

Príklad na AKTÍVA:

.   akcie, z ktorých Vám pravidelne prichádzajú dividendy (čiže výnosy);

.   byt, ktorý ste prenajali a prináša Vám zisk v podobe nájomného, ktoré nájomníci platia;

.   poplatky, plynúce z autorských práv na knihy, ktoré sa práve vydávajú a dobre predávajú;

.   licenčné poplatky za patenty, ktorých ste držiteľmi;

.   podiel na zisku firmy, ktorej ste spoluvlastníkom;

Príklad na PASÍVA:

.   dom, v ktorom bývate, za ktorý platíte daň a financujete jeho prevádzku;

.   auto, v ktorom jazdíte, ktoré udržiavate, tankujete doň, platíte daň;

.   členstvo v jachtárskom klube, ktoré Vás ročne stojí peknú hŕbku peňazí;

.   permanentka do posilňovne;

.   mobilný telefón s programom a viazanosťou;

.   internet a káblová televízia vo Vašom dome;

.   skauting, do ktorého vrážate ako správny vodca nemalé finančné sumy;

Je to jasné?

AKTÍVUM je niečo, čo si kúpime (vložíme do toho svoje peniaze) a to čosi nám tie peniaze zakrátko mnohonásobne vráti späť.

PASÍVUM je takisto niečo, čo si kúpime (vložíme do toho svoje peniaze), lenže tieto peniaze už nielenže nikdy neuvidíme, ale spravidla si to vyžaduje stále ďalšie a ďalšie peniaze (napríklad mobil: najprv ho musíme kúpiť - no a potom pravidelne mesačne "živiť" a platiť účty za jeho používanie).

Kam patrí výplata v zamestnaní?

Výplata v zamestnaní síce vylepšuje Vašu finančnú situáciu, pretože peniaze prináša, ale medzi Vaše aktíva nepatrí. Dôvodom je, že práca nie je niečo, čo vlastníte. Naopak, dá sa povedať, že Vy - ako súčasť firmy, v ktorej pracujete - predstavujete aktívum niekoho iného, konkrétne majiteľa firmy, ktorému svojou prácou produkujete zisk. 

Mzda za prácu, ktorú pre niekoho vykonávate v zamestnaní, teda tvorí kategóriu sama o sebe.

Keď hovorím, starajte sa o seba, mám na mysli: budujte a udržujte silnú kolónku aktív. Len čo tam raz dostanete peniaze, nikdy im nedovoľte odtiaľ odísť. Berte to takto: len čo peniaze vstúpia do vašej kolónky aktív, stanú sa vašimi zamestnancami. Najlepšia vec na peniazoch je, že pracujú 24 hodín denne a môžu pracovať mnoho generácií. Nechajte si svoje zamestnanie, buďte svedomití, tvrdo pracujúci zamestnanci, ale budujte svoju kolónku aktív.

(Róbert Kiyosaki)

ÚLOHY:

Napíšte teraz na papier nasledovné údaje:

o    Zoznam svojich AKTÍV a vedľa toho zoznam svojich PASÍV.

o     K aktívam bokom pripíšte ešte ostatné zdroje v štýle mzdy, sponzoringu a pod.

o    Hneď vedľa napíšte svoje PRÍJMY a VÝDAVKY za posledný mesiac.

Kriticky sa na tieto údaje pozrite. Aké závery by ste z toho dokázali hneď teraz vyvodiť ?

 Skúste podobne spísať AKTÍVA a PASÍVA Vašej rodiny!

 Nájdite čo najviac príkladov toho, čo by mohlo byť AKTÍVOM

o                          vo Vašom vlastnom prípade,

o                          v prípade Vašej rodiny!

Boli to vo všetkých príkladoch naozajstné AKTÍVA ?

 

Rozdiel medzi bohatými a chudobnými...

Dobre, základné pojmy máme zvládnuté. Môžeme sa teda venovať prvému tajomstvu, ktoré odhalíme - a tým je tajomstvo medzi bohatými a chudobnými ľuďmi.

 

"Chudobný" človek je charakterizovaný tým, že pracuje pre peniaze.

"Bohatý" človek zase tým, že peniaze pracujú na neho.

POZNÁMKA:

V čom spočíva finančné bohatstvo ? Kto vlastne je bohatý človek ?

Tak ako mám svoju vlastnú definíciu na aktíva a pasíva, mám aj vlastnú definíciu na bohatstvo. V skutočnosti som si ju vypožičal od muža menom Buckminster Fuller: "Bohatstvo je to, koľko dní je človek schopný prežiť... alebo keby som dnes prestal pracovať, ako dlho by som dokázal žiť?" Na rozdiel od čistej hodnoty - t.j. rozdiel medzi vašimi aktívami a pasívami, ktoré sú naplnené vaším drahým smetím a názormi, akú majú veci cenu - dáva táto definícia možnosť vyvinúť naozaj presný spôsob merania. Teraz môžem odmerať a naozaj vedieť, kde stojím, pokiaľ ide o môj cieľ stať sa finančne nezávislým. Bohatstvo sa meria tým, koľko peňazí zarábajú vaše peniaze, teda vašou finančnou schopnosťou prežiť, hoci do čistej hodnoty sa často zahŕňajú veci, ktoré neprinášajú hotovosť, napríklad zbytočnosti, ktoré ste kúpili a teraz sa vám váľajú v garáži. Bohatstvo je množstvo peňazí, ktoré vyteká z kolónky aktív v porovnaní s kolónkou výdavky. Vezmime si na pomoc príklad: Povedzme, že moje aktíva mi mesačne dajú 1 000 dolárov. Moje mesačné výdavky sú 2 000 dolárov. Aké je moje bohatstvo? Vráťme sa k Buckminsterovi Fullerovi a použime jeho definíciu, koľko dní dokážem prežiť? Predpokladajme, že mesiac má 30 dní. Podľa tejto definície mám dostatok prostriedkov na pol mesiaca. Keď sa mi v mojich aktívach podarí zvýšiť tok peňazí na 2 000 dolárov mesačne, tak som bohatý. Nie som nesmieme bohatý, ale bohatý som. V mojich aktívach sa každý mesiac vytvorí väčší príjem, ako sú moje mesačné výdavky. Ak chcem zvýšiť svoje mesačné výdavky, musím najskôr zvýšiť tok peňazí v aktívach, aby som si udržal túto úroveň bohatstva. Všimnite si, že v tomto okamihu už nie som závislý od svojej výplaty. Sústredil som sa, aby som úspešne vybudoval kolónku aktív, čo ma urobilo finančne nezávislým. Keby som dnes odišiel z práce, bol by som schopný pokryť mesačné výdavky zo svojich aktív. Zapamätajte si tento jednoduchý postreh: Bohatí kupujú aktíva. Chudobní majú iba výdavky. Stredná trieda kupuje pasíva a pokladá ich za aktíva.

(Róbert Kiyosaki)

Inými slovami: ak príjmy z aktív plne pokrývajú Vaše výdavky, môžete do konca života žiť z týchto príjmov bez toho, aby ste prstom museli pohnúť, obrazne povedané... Bohatstvo pritom neznamená, že máte spustu majetku, domy, autá a hromadu zbytočného luxusu. V mnohých prípadoch prídete na to, že luxus je skutočne zbytočné haraburdie, ktoré potrebujú ľudia s malým sebavedomým na to, aby ním ohurovali okolie a tak si dvíhali svoje ego.

Bohatý duchovne zrelý človek môže pokojne vyzerať takto: žijem s rodinou v primeranom sympatickom domčeku, príjmy z našich aktív bohato stačia na jeho prevádzku a na pokrytie výdavkov nášho rodinného životného štýlu - takže namiesto trávenia osem a viac hodín denne v zamestnaní môžeme tento čas venovať tomu, čo nás baví: práci s mládežou v skautingu, práci v miestnom cirkevnom zbore..., dokonca príjmy z aktív sú dosť veľké, aby pokryli aj finančné náklady týchto našich záľub. K tomu raz ročne pekná dovolenka niekde vo svete... no nie je to skutočné bohatstvo ?

Základný pojem č. 3: Bilančná súvaha

Bilančná súvaha je v podstate rovnováha medzi Vašimi aktívami a pasívami.

.   Ak Vaše AKTÍVA svojimi príjmami úplne pokrývajú Vaše PASÍVA, čiže výdavky, máte vyrovnanú bilančnú súvahu. Je to dobré a môžete sa považovať za bohatého človeka.

.   Ak Vaše AKTÍVA svojimi príjmami prevyšujú Vaše PASÍVA, je to úplne úžasné! Znamená to, že máte finančnú rezervu, ktorú môžete alebo využiť na zvyšovanie Vašich aktív alebo na vytvorenie celkom obyčajnej finančnej rezervy, hoci aj v zlatých tehličkách vo švajčiarskej banke...

.   Ak ale Vaše AKTÍVA nepokrývajú Vaše PASÍVA, potom je tu problém. Ste v lepšom prípade závislí na výplate v zamestnaní - a ak Vás prepustia, nastáva katastrofa! V horšom prípade sa to už stalo - a katastrofa je tu. Ste na dne, na mizine...

Problémom je, ak pasíva dlhodobo prevyšujú aktíva. Katastrofou to začne byť vtedy, ak niet ničoho, čo by to kompenzovalo (napr. výplata v zamestnaní) - výsledkom je stúpajúca zadlženosť a následne krach...

Tajomstvo dobrého štartu...

Rozdiel medzi zamestnaním a biznisom

Medzi vašou profesiou a vaším biznisom je veľký rozdiel. Často sa pýtam ľudí: "Aký je váš biznis?" a dostávam odpoveď: "Som bankár." Potom sa ich opýtam, či vlastnia nejakú banku a oni zvyčajne odpovedia: "Nie, pracujem tam." V tomto prípade si zamenili svoju profesiu so svojím biznisom. Ich profesia môže byť bankár, ale napriek tomu musia mať svoj vlastný biznis. Ray Kroc mal jasno, aký je rozdiel medzi jeho profesiou a jeho biznisom. Jeho profesia bola stále rovnaká. Bol predavač. Kedysi predával mixéry na mliečne koktaily a neskôr začal predávať hamburgerové franchisingové reštaurácie. Ale medzitým, čo ich predával, jeho biznisom bolo zhromažďovanie nehnuteľností, ktoré produkujú príjem.

(Róbert Kiyosaki)

Aký je teda rozdiel medzi Vyšším zamestnaním a biznisom?

.   ZAMESTNANIE je práca, ktorú odvádzate pre niekoho iného - zamestnávateľa - a on Vám za to dáva výplatu.

.   BIZNIS je práca, ktorú vykonávate sami pre seba a ktorou si budujete svoju vlastnú kolónku AKTÍV. Pretože ani aktíva nepadajú sami od seba a vyžadujú prácu na ich budovanie a spravidla aj udržiavanie. Akurát, že rozdiel je v tom, že táto činnosť (investovanie a podobne) Vám môže zabrať denne dve hodiny a ak Vás to baví, tak je to zábava - zatiaľ čo zamestnanie Vám zaberie tých hodín (aj s cestou) najmenej deväť a až taká zábava to byť nemusí...  

V čom spočíva dobrý štart?

Najprv si povedzme, v čom spočíva ZLÝ ŠTART:

Čo spraví bežný, priemerný človek, keď vyhrá milión? Hneď Vám povie: kúpim si nové auto, pôjdem na dovolenku, pristavím si k domu terasu... a to aj bude stačiť... Peniažky sa minuli a po roku náš človiečik zistí, že ten nový luxusný off-road je slušne náročný na peniaze: platí vysokú zákonnú poistku, má veľkú spotrebu, drahý servis, drahú havarijnú poistku... a výsledkom je nezanedbateľné finančné bremeno, často priveľké na bežnú výplatu dotyčného...

Podobne sa správajú mnohí ľudia aj po nástupe do prvého zamestnania: ešte žijú u rodičov (= bývanie zadarmo, strava lacná, oblečenie ešte funguje to, čo im kúpili rodičia, rodinu ešte nemajú), z výplaty si teda môžu dať bokom slušný balík. Čo s ním? No predsa kúpiť si nejaké vytúžené veci: HiFi vežu, počítač, potom nejaké staršie auto... potom príde rodina, hypotéka na dom... nejaké pôžičky na zariadenie... a ocitne sa to celé na mŕtvom bode, keď príjmy zo zamestnania akurát stíhajú pokrývať náklady, ktoré produkujú nazhromaždené pasíva.

Takto nejako vyzerá krivka zlého štartu "chudobného" človeka:

.   Najprv prudký nárast luxusu (pasíva),

.   potom dosiahnutie stropu, primeraného príjmom zo zamestnania,

.   a nasleduje stagnácia, občas mierny pokles, občas mierny vzostup.  

Krysie preteky "chudobného" človeka

Dotyčný sa ocitá v tom, čo niektorí ľudia nazývajú "Krysie preteky": náročná práca (občas aj dve zamestnania naraz), aby bol dostatok peňazí na platenie účtov, pôžičiek, nákladov - tieto pasíva spoľahlivo pohltia takmer všetky peniaze a zamestnanie takmer všetok čas, takže neostáva už žiaden čas a žiadne peniaze na to, aby sa človek z tohto bludného kolobehu nejako vymanil. A ak aj občas príde niečo naviac, hneď sa to minie na nákup ďalšieho luxusu (zase pasíva) - a všetko sa v bludnom kruhu točí ďalej...

Najlepšie si to ukážeme, keď sa vrátime k našej mladej dvojici. Vďaka zvýšenému príjmu sa rozhodnú kúpiť si dom svojich snov. Len čo sa tam nasťahujú, dostanú novú, tzv. daň z nehnuteľnosti. Potom si kúpia nové auto, nábytok a nové spotrebiče, ktoré sa hodia do ich nového rodinného domu. Jedného dňa sa prebudia a ich kolónka pasív je plná hypotékového dlhu a dlhov na kreditných kartách. Teraz sú chytení v krysích pretekoch. Potom príde dieťa. Pracujú ešte tvrdšie. Celý proces sa opakuje. Viac peňazí a vyššie dane, čo sa nazýva aj presun do vyššej daňovej skupiny. Poštou im príde kreditná karta. Používajú ju a využijú do maxima. Zavolá im úverová spoločnosť a povie, že ich najväčšie "aktívum" - ich dom cenovo vzrástlo. Táto spoločnosť im ponúkne konsolidačný úver, pretože ich kredit je taký dobrý a povie im, že bude múdre, keď sa zbavia vysokoúverového konzumného dlhu tým, že splatia kreditnú kartu. A mimochodom úroky z ich nehnuteľnosti sú odpočítateľné z daní. Tak po tom skočia a splatia vysokoúverové kreditné karty. S úľavou si vydýchnu, ich kreditné karty sú splatené. Teraz zahrnuli spotrebný úver do svojej hypotéky. Ich splátky sú nižšie, lebo rozložili svoj dlh na tridsať rokov. To je šikovné. Sused ich pozve na nákup, na jarný výpredaj, čo je možnosť, ako ušetriť nejaké peniaze. Povedia si: "Nebudeme nič kupovať, ideme sa iba pozrieť." Ale pre prípad, že by predsa len niečo našli, zastrčia si čistú kreditnú kartu do peňaženky. S takýmito mladými ľuďmi sa stretávam ustavične. Ich mená sa menia, ale ich finančná dilema je rovnaká. Chodia na moje prednášky, aby si vypočuli, či im mám čo povedať. Pýtajú sa ma: "Môžete nám povedať, ako zarobiť viac peňazí?" Ich návyk míňať peniaze spôsobil, že musia vyhľadať ďalší príjem. Dokonca nevedia, že problém v skutočnosti spočíva v tom, akým spôsobom peniaze, ktoré majú minú a že to je skutočná príčina ich finančného zápasu. Je to spôsobené finančnou negramotnosťou a nepochopením rozdielu medzi aktívami a pasívami.

(Róbert Kiyosaki) 

A v čom teda spočíva DOBRÝ ŠTART?

Vráťme sa znova na samý začiatok Vášho finančného života: nájdete si dobré zamestnanie a stále ešte žijete u rodičov (= bývanie zadarmo, strava lacná, oblečenie ešte funguje to, čo Vám doteraz kúpili rodičia, rodinu ešte nemáte), z výplaty si teda môžete dať bokom slušný balík. Čo s ním?

INVESTOVAŤ do aktív! Na začiatok oželieť luxus, oželieť najrôznejšie hračky, uspokojiť sa s izbičkou v rodičovskom dome... a začať stavať základy budúceho bohatstva.

S rastom peňažného toku si budete môcť kúpiť luxus. Dôležitý rozdiel je v tom, že bohatí ľudia si kupujú luxus až nakoniec, zatiaľ čo chudobní a stredná vrstva majú sklon kupovať luxus ako prvú vec. Chudobní a stredná vrstva často kupujú luxusné veci, ako sú drahokamy, veľké domy, kožušiny, klenoty a lode, lebo chcú vyzerať ako boháči. Vyzerajú ako bohatí, ale v skutočnosti sa dostávajú do čoraz väčších dlhov. Baróni, šľachta, vyššia stredná trieda, dlhodobo bohatí ľudia najprv budovali svoje aktíva. Až príjem vytvorený aktívami im umožnil kupovať luxus (!!!).* Chudobní a stredná trieda platia za luxus svojím vlastným potom, krvou a pozostalosťou určenou pre deti. Naozajstný luxus je odmena za investovanie do skutočných aktív a ich rozvoj. Keď sme napríklad my so ženou mali voľné peniaze, ktoré pochádzali z našich nájomných domov, išla a kúpila si Mercedes. Nebolo potrebné z jej strany žiadne úsilie navyše ani riziko, pretože nájomný dom kúpil auto. Musela však naň počkať štyri roky, zatiaľ čo portfólio realitnej investície rástlo, až napokon začalo vynášať dostatočne veľký tok peňazí na kúpu auta. Ale luxus, Mercedes, bol ozajstnou odmenou, lebo dokázal, že moja žena vie budovať svoje aktíva. Mercedes pre ňu znamená oveľa viac než iba ďalšie pekné auto. Znamená to, že použila finančnú inteligenciu, aby si ho mohla dovoliť.

(Róbert Kiyosaki)

* Čiže ak chodím do zamestnania, peniaze, ktoré zarobím neminiem na nákup luxusu, uspokojím sa len s tým, čo je naozaj nevyhnutne potrebné (jedlo, nájomné za bývanie, nutné oblečenie a pod.) a všetko ostatné investujem do budovania aktív. A potom, o niekoľko rokov, keď sa aktíva vybudujú a začnú prinášať zisky, tak potom z týchto ziskov si môžem bez rizika kúpiť aj luxus. A keď výnos z aktív začne byť naozaj veľký, tak môžem zanechať zamestnanie a ďalej žiť a investovať z peňazí, ktoré aktíva prinášajú - a zvyšok, ktorý ostane môžem znova využiť na luxus... Dôležité je uvedomiť si práve túto postupnosť toku peňazí: VÝPLATA INVESTÍCIA DO AKTÍV ZISK Z AKTÍV NÁKUP LUXUSU.

Takže schéma vývoja luxusu "bohatého" človeka môže vyzerať takto:

Na začiatku je to skromnejšie, budujú sa základy, ktoré - podobne ako u skutočného domu - sú neviditeľné, ale musia byť hlboké. Po čase sa ale budovanie aktív vyplatí, príjmy stúpajú, človek si môže dovoliť budovať aj vysokú mieru luxusu, pretože mu to jeho finančné možnosti umožňujú.

Krysie preteky "bohatého" človeka?

Samozrejme, do osídiel "krysích pretekov" môže v trochu inej podobe zabrdnúť aj človek "bohatý" - a veľmi často sa to aj stáva. Vyzerá to takto:

Váš ročný príjem je povedzme 8.298,48 EUR (250.000,-Sk*). Žijete na úrovni ľudí s týmto príjmom a kútikom oka poškuľujete na ľudí žijúcich na "vyššej úrovni". Začnete teda makať, získate nejaké aktíva, Vaše príjmy stúpnu a Vy sa zaradíte o triedu vyššie.

Váš ročný príjem je teraz už 16.596,96 EUR (500.000,-Sk*). Začínate sa pohybovať vo vrstve bohatších ľudí - ale to znamená pristúpiť aj na ich požiadavky: patrí sa organizovať párty, oslavy narodenín, mať chatu, staré auto už nie je dosť reprezentačné, šaty už tiež musia byť značkové... o zariadení bytu...? Nie, tu už treba mať dom! A zrazu zistíte, že Vám zase peniaze nestačia. A tak začnete zase makať viac, tvrdšie, výbojnejšie a bezohľadnejšie. Ste šikovní, darí sa Vám, preto stúpate ďalej!

Váš ročný príjem je teraz už plný 33.193,92 EUR (1.000.000,-Sk*). A ani ste sa nenazdali, vyšvihli ste sa do úplne novej kategórie ľudí. Doterajšie auto už je najúbohejšie zo všetkých, doterajšie dovolenky už nie sú dostatočne na úrovni, oblečenie tiež treba prispôsobiť, šperky pre manželku a pre seba... hrôza, ale čo už? Nemôžeme byť predsa "pod úroveň"!

A tak sa to môže opakovať donekonečna...

Je vecou duchovnej zrelosti a vyspelosti, aby človek spoznal, že vytúžená naplnenosť nespočíva v peniazoch, ani v prestíži drahého luxusu. Spočíva v niečom úplne inom. Preto u rozumného a zrelého človeka bude krivka luxusu vyzerať nejako takto:

Na určitej úrovni sa nárast zastaví: človek má všetko, čo k pohodlnému životu potrebuje a je to. Ostatné peniaze môže potom vkladať do vecí, ktoré sú prospešné pre svet, v ktorom žije. Môžete z nich napríklad podporovať svoj skautský zbor, v ktorom pracujete alebo prispievať do rôznych nadácií a fondov, či dokonca sami nejakú nadáciu vytvoriť. To je zásada, ktorá sa v ekonomicky vyspelejších krajinách považuje za úplne samozrejmú: ak sa niekomu darí, pomáha zo svojho úspechu aj ostatným okolo seba.

 

"Můj bohatý táta rozdával jak peníze, tak vzdělání. Pevně věřil v placení takzvaných desátků. "Když něco chceš, musíš nejdřív dát," říkal vždycky. I když měl nedostatek peněz, daroval peníze své církvi nebo své oblíbené charitě. Kdybych vám měl předat jen jedinou myšlenku, pak by to byla tato: kdykoliv vám něco "chybí" nebo něco "potřebujete", nejdříve to darujte a vrátí se vám to mnohonásobně. To platí na peníze, úsměv, lásku i přátelství. Vím, že to je často poslední věc, kterou by člověk chtěl udělat, ale v mém případě to tak vždycky bývá. Věřím, že tato zásada reciprocity funguje a dávám to, co chci vlastnit. Chci peníze, tak dávám peníze a ty se mnohonásobně vrátí. Chci prodávat, tak někomu pomohu něco prodat a potom prodávám i já sám. Chci kontakty, a tak někomu pomůžu získat kontakty a jako kouzlem navážu kontakty já sám. Před lety jsem slyšel přísloví: "Bůh nepotřebuje dostávat, ale lidé potřebují dávat.""

(Robert Kyiosaki)

"Je dobré a asi aj nevyhnutné, aby boli v spoločnosti bohatí ľudia. Na Slovensku však chýba vedomie, že bohatstvo aj zaväzuje a tým by malo obsahovať aj zodpovednosť, určitý etický kontext. Dobrým príkladom bol Rockefeller, bohatší ako Bill Gates, ktorý skončil s minimom toho, čo nahonobil - zvyšok rozdal. Na druhej strane, až prešibaným nebezpečenstvom bohatstva môže byť, že poskytuje veľa príjemných pôžitkov, čo môže byť zradné."

(Juraj Jánošik, ekoóm NBS)

Ak si to teda zhrnieme...

...finančne vzdelaný "bohatý" človek sa ale od finančne negramotného "chudobného" človeka odlišuje a to podstatne:

"Bohatý" človek 
"Chudobný" človek

Má dostatok aktív, ktoré pokrývajú s rezervou jeho výdavky.

Nemá žiadne aktíva. Je preto plne závislý na výplate, ktorú dostáva zo zamestnania.

 

Bohato mu stačí, keď sa denne hodinku - dve venuje otázke spravovania svojich aktív, zvyšok času môže využiť na veci, ktoré ho bavia a sú prospešné.

Denne trávi osem aj viac hodín v zamestnaní - a keď sa odtiaľ vráti, je príliš unavený a strhaný na to, aby sa ešte niečomu venoval.

Prebytok financií, ktoré plynú z aktív, môže rozumne investovať alebo využívať na iné účely, ako je charita, podpora skautingu, cirkvi, miestnej komunity, ekologických projektov,...

Nemá žiaden prebytok a preto nič podporovať nemôže...

Má ročnú finančnú rezervu pre prípad núdze.

Nemá žiadnu rezervu - preto strata zamestnania = katastrofa !

Žije na dostatočnej a plne uspokojujúcej úrovni luxusu.

Nežije na uspokojujúcej úrovni luxusu a stále zazerá na iných, čo všetko majú oni a on nie a čo by ešte potreboval a koľko mu ešte chýba... a denne frfle na vládu, ktorá mu nedáva viac peňazí.

 

"Většina lidí si zvolí chudobu. Pro devadesát procent obyvatelstva je bohatství "příliš složité". Tak si vymýšlejí průpovídky jako: "Peníze mě nezajímají." Nebo "Nikdy nebudu bohatý." Nebo "Jsem ještě mladý, nemusím si dělat starosti." Nebo "Až si nějaké peníze vydělám, budu myslet na budoucnost." Nebo "Můj manžel (moje manželka) se stará o finance." Problém s těmito výroky je, že okrádají dotyčného, který takto uvažuje o dvě věci: o čas, což je naše nejcennější aktivum a o možnost se učit, jestliže se neučíte, neměli byste se vymlouvat na to, že nemáte peníze. Ale je to volba, kterou děláme denně."

(Robert Kyiosaki)

Finančná inteligencia

V roku 1923 skupina najväčších vedúcich osobností a biznismenov usporiadala stretnutie v Chicagu v hoteli Egerwater Beach. Boli medzi nimi Charles Schwab - riaditeľ najväčšej nezávislej oceliarne, Samuel Insull - prezident najväčšej energetickej spoločnosti na svete, Howard Hopson - riaditeľ najväčšej plynárenskej spoločnosti na svete, Ivar Kreuger - prezident International Match Co., v tom čase najväčšej spoločnosti na svete, Leon Frazier - prezident Bank of International Settlements, Richard Whitney - prezident newyorskej burzy, Arthur Cotton a Jesse Livermore - dvaja najväčší burzoví špekulanti a Albert Fall - člen kabinetu prezidenta Hardinga. O dvadsaťpäť rokov neskôr deväť z uvedených biznismenov skončilo nasledovne: Schwab zomrel bez haliera potom, čo päť rokov žil z vypožičaných peňazí. Insull zomrel v cudzine ako zbankrotovaný. Kreuger a Cotton tiež zomreli bez peňazí. Hopson sa zbláznil. Whitneyho a Alberta Falla práve prepustili z väzenia. Frasier a Livermore spáchali samovraždu.

Pochybujem, že niekto naozaj dokáže povedať, čo sa v skutočnosti stalo týmto mužom. Ak sa pozriete na dátum 1923, bolo to práve pred krachom burzy roku 1929 a pred veľkou ekonomickou krízou, čo si myslím, že malo na týchto mužov a ich životy veľký vplyv. Pointa je: dnes žijeme v časoch rýchlejších a väčších zmien ako oni. Mám podozrenie, že v nasledujúcich 25 rokoch bude mnoho vzostupov a pádov, veľmi podobných vzostupom a pádom, akým museli čeliť títo muži. Znepokojuje ma, že sa príliš veľa ľudí sústreďuje na peniaze, a nie na svoje najväčšie bohatstvo t.j. na vzdelanie. Keď budú ľudia schopní prispôsobiť sa, keď budú mať otvorenú myseľ a učiť sa, budú bohatnúť viac a viac, napriek zmenám. Lenže ak si budú myslieť, že peniaze vyriešia ich problémy, mám obavy, že pôjdu po krkolomnej ceste. Inteligencia rieši problémy a produkuje peniaze. Peniaze bez finančnej inteligencie sú peniaze, ktoré rýchlo zmiznú. 

(Róbert Kiyosaki)

Aby sme v budovaní svojich aktív boli úspešní, je dobré, ak ovládame štyri základné oblasti finančnej inteligencie:

1. Účtovníctvo: Účtovníctvo nazývam finančná gramotnosť. Je to životne dôležitá schopnosť, ak chcete vybudovať impérium. Čím máte väčšiu zodpovednosť za viac peňazí, tým väčšmi je nutná presnosť, inak sa dom zrúti. Toto je ľavá strana mozgu alebo detaily. Finančná gramotnosť je schopnosť čítať finančné údaje a rozumieť im. Táto schopnosť vám dovolí rozoznať slabé a silné stránky akéhokoľvek biznisu. 

2. Investovanie: Investovanie je podľa mňa náuka o zarábaní peňazí. Patria sem stratégia a vzorce. Toto je pravá strana mozgu alebo kreatívna časť. 

3. Pochopenie trhu: Náuka o ponuke a dopyte. Je nutné poznať "technické" aspekty trhu, ktorý riadia emócie. Hračka Elmo počas Vianoc roku 1966 je príkladom technického alebo emotívne riadeného trhu. Ďalším trhovým faktorom je "fundamentálny" alebo ekonomický zmysel investície. Má alebo nemá trhová investícia zmysel na základe súčasných trhových podmienok? Veľa ľudí si myslí, že koncept investovania a pochopenia trhu je pre deti príliš komplikovaný. Nevidia, že deti ho spoznajú intuitívne. Pre tých, ktorí nevedia, čo je hračka Elmo, je to figúrka z detského televízneho programu Sesame Street, ktorá sa veľmi vtieravo ponúkala deťom pred Vianocami. Väčšina detí ju chcela mať a mali ju v zozname prianí v listoch Ježiškovi. Mnoho rodičov sa zamýšľalo, či spoločnosť zámerne neuviedla výrobok na trh, zatiaľ čo pokračovala vo vianočnej reklame. Vďaka vysokému dopytu a malej ponuke vznikla panika. Keďže hračky nebolo možné dostať v obchodoch, špekulanti videli príležitosť, zarobiť si malý majetok na zúfalých rodičoch. Nešťastní rodičia, ktorí hračku nezohnali, boli nútení kúpiť na Vianoce niečo iné. Nesmiernu popularitu hračky Elmo som nechápal, ale slúži ako jedinečný príklad ekonómie ponuky a dopytu. To isté platí o akciách, dlhopisoch, nehnuteľnostiach a o trhu s bejzbalovými kartičkami.

4. Zákon: Využitie korporácie založenej na technických znalostiach účtovníctva a trhu môže napríklad pomôcť explozívnemu nárastu. Človek, ktorý vie o daňových výhodách a ochrane, ktoré poskytujú korporácie, môže zbohatnúť oveľa rýchlejšie ako ten, kto je zamestnanec alebo jediný vlastník malého podniku. Je to taký rozdiel ako medzi človekom, ktorý ide peši a človekom, ktorý letí. Platí to predovšetkým vtedy, ak ide o bohatstvo z dlhodobého hľadiska. 

a) Daňové výhody. Korporácia môže robiť toľko vecí, ktoré jednotlivec nemôže. Napríklad hradiť výdavky pred zaplatením daní. Je to celá oblasť odborných vedomostí, ktorá je veľmi vzrušujúca, ale pokiaľ nemáte značné aktíva alebo biznis, je zbytočné sa o nej rozpisovať. Zamestnanci si zarobia nejaké peniaze, zaplatia dane a usilujú sa žiť z toho, čo im ostane. Korporácia zarobí peniaze, minie všetko, čo môže a zdaní to, čo zostane. Je to  jedna z najväčších daňových medzierok, ktorú bohatí využívajú. Je ľahké si ich zariadiť a nie sú drahé, ak vlastníte investície, ktoré vytvárajú dostatočný tok peňazí. Keď napríklad vlastníte korporáciu - dovolenku predstavuje schôdza správnej rady na Havaji. Poistenie, opravy a ďalšie výdavky spojené s autom idú do nákladov spoločnosti. Členstvo vo fitnes klube je výdavok spoločnosti. Väčšina jedál v reštaurácii sú čiastočné výdavky. A tak ďalej - ale robte to legálne a s peniazmi pred zdanením. 

b) Ochrana pred súdnym procesom. Žijeme v škriepnej spoločnosti. Všetci si robia nárok na kúsok vášho koláča. Bohatí skryjú svoje bohatstvo za korporácie a trusty, aby ochránili svoje aktíva pred veriteľmi. Keď niekto žaluje bohatého človeka, zvyčajne narazí na množstvo zákonných ochrán a často zistí, že bohatý človek v skutočnosti nič nemá. Všetko ovláda, ale nič nevlastní. Chudobní ľudia a ľudia strednej triedy sa usilujú vlastniť všetko a vláda alebo spoluobčania, ktorí radi žalujú bohatých, ich o to oberú. Naučili sa to z príbehu o Robinovi Hoodovi - bohatým brať a chudobným dávať.

(Róbert Kiyosaki)